Úloha vody v mydle

Voda tvorí dôležitú časť každého mydla. Aká je teda jej úloha?

 

Voda zohráva v procese výroby mydla úlohu rozpúšťadla.Ťažko by ste asi hydroxid v takom stave, v akom ho kúpite - súchý - dokázali spojiť so zmesou olejov, tak aby vzniklo mydlo. Tomuto procesu dopomáha práve voda. Jej molekuli rozpustia hydroxid sodný, ktorý tak nielen že ostane v kvapalnom skupentsve, ale nie je ani natoľko koncentrovaný. Voda je pre hydroxid sodný univerzálne rozpúšťadlo. Vďaka nej sa hydroxid dostane ku každej molekule oleja, masla, či iného tuku. Zvyšuje plochu hydroxidu sodného a zaručuje interakciu s olejmi.

Zároveň je voda jediná chemicky nečinná súčasť procesu výroby mydla - mydlotvornej reakcie alebo aj saponifikácie. Kľúčovým bodom je stanovenie presnej mierky, koľko vody treba do mydlotvorného procesu použiť. Príliš málo vody nedokáže dostatočne hydroxid skvapalniť. To potom vedie k lámavosti a suchosti mydla. Naopka, príliš veľa vody zas pridá mydlu nadmernú vlhkosť. Také mydlo je mäkké a málo odolné. Správny pomer vody a hydroxidu dodá mydlu tvárnosť. Samotný recept sa dá vždy upraviť vzhľadom na množstvo vody, ktoré hydroxid sodný vyžaduje. 

Pri výrobe mydla odporúčame používať radšej destilovanú vodu ako vodu z kohútika. Tvrdá voda napríklad obsahuje nerozpustné minerálne soli, ktoré sa viažu na ionty hydroxidu sodného, ktorý potom nedokáže v takej miere reagovať s olejmi, lebo už je obsadený soľami.

Ak chcete predsa len používať vodu z kohútika, otestujte si jej tvrdosť.

Platí, že kvalita vody sa odráža na kvalite mydla. Niektorí ľudia napríklad používajú dažďovú vodu. Neviem však, či by som si na to osobne trúfla. Ak to chcete skúsiť, nezabudnite ju precediť cez jemné sitko, aby ste ju zbavili čo najviac nečistôt.