Nemigrujúce farby

 

Takéto farby môžete použiť v jednom mydle dve a viac farieb vedľa seba bez toho, žeby sa navzájom premiešali.

Pred použitím vždy dobre pretrepte fľaštičku alebo rozrieďte s destilovanou vodou v prípade tekutých farieb.

Pred prvým použitím odporúčame odskúšať sýtosť farby na malej vzorke mydlovej hmoty.