Ekologické pranie

Pracie prostriedky pre ekologickú domácnosť, vhodné do ČOV - čističiek odpadových vôd.