Reklamačný protokol

Reklamačný protokol

                                               

Kupujúci:                 

Meno / Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

telefón:

e-mail:

Predávajúci:  

Meno / Obchodné meno: MIRNA s.r.o.

Adresa: Lošonec 266, 91904 Lošonec

IČO: 50731548

telefón:+421917424022

e-mail: lucia.ondrejkovicova@mirna.sk

 

Týmto reklamujem doleuvedený tovar s popisom závady

                                                                                             

 

Názov tovaru:

Zakúpený dňa:

Číslo dokladu:

Popis chyby:

Návrh riešenia (nehodiace sa prečiarknite): vrátenie peňazí – poslanie náhradného tovaru

 

 

 

 

Dátum:

 

 

Podpis kupujúceho: