Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

 

Meno, priezvisko, titul:......................................................................................................................

Adresa:.............................................................................................................................................

Telefón:............................................................................................................................................

E-mail:..............................................................................................................................................

Odstupuje v súlade s ust. §7 ods. 1 zákona č.112/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov od zmluvy uzatvorenej s MIRNA s.r.o., Lošonec č.266, 91904 Lošonec, IČO:50731548, DIČ:2120460199, IČ-DPH:SK2120460199. Vrátenie tovaru do 14 kalendárnych dní je nutné uskutočniť na horeuvedenú adresu prostredníctvom Slovenskej pošty alebo inej prepravnej spoločnosti.

 

Číslo faktúry:…………………………………………………………………………………………..........

Dátum predaja:……………………………………………………………………………………………...

Bankový účet:……………………………………………………………………………………………….

Dôvod vrátenia tovaru (nepovinný údaj):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr poslednbý deň lehoty na poštovnú prepravu.

Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

V prípade poškodenia tovaru, ktorú spôsobil spotrebiteľ, predávajúci tovar neprevezme.

V prípade vrátenia tovaru formou dobierky, predávajúci tovar neprevezme.

Spotrebiteľ svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov.

Spotrebiteľ svojim podpisom súhlasí so spracovaním osobných údajov.

Kúpna cena bude predávajúcemu vrátená po kontrole tovaru najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.